Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

36 Kolby Kås - tidligere erhvervsområde

Vedtaget

Plannavn Kolby Kås - tidligere erhvervsområde 
Plannummer 36 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 45% 
Max. bebygget grundareal i m2 45 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Havneområde med havnerelateret erhverv, fodderstofvirksomhed mv. samt landbrugsområde 
Områdets anvendelse Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse orienteret mod havnearealerne skal placeres med facade i gadelinie. 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Landsbyområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk