Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

34 Kolby Kås - Erhvervshavn

Vedtaget

Plannavn Kolby Kås - Erhvervshavn 
Plannummer 34 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger 
Områdets anvendelse Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et havneområde 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Havneerhverv 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk