Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

33 Kolby Kås - Erhverv

Vedtaget

Plannavn Kolby Kås - Erhverv 
Plannummer 33 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Erhvervsområde 
Områdets anvendelse Erhvervsformål; Industri, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport og lignende større fremstillingsvirksomhedder 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan. 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Erhvervsområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk