Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

32 Kolby Kås - Campingplads

Vedtaget

Plannavn Kolby Kås - Campingplads 
Plannummer 32 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. bebygget grundareal i m2 10 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Offentligt område med Campingplads, naturområder samt landbrugsområde 
Områdets anvendelse Offentlige formål, herunder campingsplads med naturligt tilknyttede anlæg og servicefaciliteter samt offentligt tilgængelige naturområder 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivelserne 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Campingplads 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk