Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

31 Kolby Kås - Boliger og erhverv

Vedtaget

Plannavn Kolby Kås - Boliger og erhverv 
Plannummer 31 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv 
Områdets anvendelse Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv. 
Bebyggelsens omfang Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet byområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk