Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

3 Ballen - Ballen Strandpark

Vedtaget

Plannavn Ballen - Ballen Strandpark 
Plannummer
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bebygget grundareal i m2 60 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 10,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet boligområde 
Områdets anvendelse Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 53 - Nyt Boligområde i Ballen. Lokalplan nr. 62 - Etablering af nyt boligområde og strandpark i den sydlige udkant af Ballen. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk