Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

29 Kolby - Stensbjerggård

Vedtaget

Plannavn Kolby - Stensbjerggård 
Plannummer 29 
Anvendelse generelt Naturområde 
Anvendelse konkret Campingplads 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af Området som helhed 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsanlæg samt overnatning. Der må højst være 250 sengpladser. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse, ombygninger, beplantninger, skiltning m.v. skal gennem udformning, placering, farve- og materialevalg tilpasses det omgivende miljø. 
Bemærkning til zonestatus Område skal forblive i landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 72 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Feriecentre 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk