Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

28 Kolby

Vedtaget

Plannavn Kolby 
Plannummer 28 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Max. bebygget grundareal i m2 35 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Landsby 
Områdets anvendelse Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter. Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Landsbyområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk