Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

26 Harpeshøj - jagtskydebane

Vedtaget

Plannavn Harpeshøj - jagtskydebane 
Plannummer 26 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Skydebane 
Områdets anvendelse Område til offentligt formål i form af skydebane 
Bebyggelsens omfang Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug 
Miljø Miljøklasse skal vurderes konkret 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 14 A - Jagtskydebane Harpeshøj 
Særlige bestemmelser Der må foretages terrænregulering i det omfang, det er nødvendigt for områdets brug som skydebane 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Støjende fritidsanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk