Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

25 Harpesdal - Affaldscenter

Vedtaget

Plannummer 25 
Plannavn Harpesdal - Affaldscenter 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Deponeringsanlæg 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Losseplads, tekniske anlæg samt landbrugsområde 
Områdets anvendelse Område til offentligt formål i form af losseplads, genbrugsstation mv.
Der kan opstilles solcelleanlæg indenfor rammen. 
Bebyggelsens omfang Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets drift. Området skal afskærmes af beplantet jordvold eller afskærmende beplantning. Ved områdets ophør som losseplads skal det reetableres, så det fremtræder i harmoni med omgivelserne. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 11 - Affaldscenter Harpesdal 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk