Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

23 Brundby - Sportspladsen

Vedtaget

Plannavn Brundby - Sportspladsen 
Plannummer 23 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. bebygget grundareal i m2 10 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Sportsplads med klubhus mv. 
Områdets anvendelse Området skal anvendes til offentlige formål, herunder skole- og idrætsfunktioner samt private fællesfunktioner 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Idrætsanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk