Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

22 Brundby - Skydebane

Vedtaget

Plannavn Brundby - Skydebane 
Plannummer 22 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af Området som helhed 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Skydebane 
Områdets anvendelse Område til offentligt formål i form af skydebane 
Bebyggelsens omfang Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug 
Miljø Der er beregnet et støjkonsekvensområde. Indenfor dette område må der ikke placeres boliger o.l. Erstatningsbyggeri efter brand o.l. kan dog tillades. Miljøklasse skal vurderes konkret. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 13 - Skydebane ved Brundby 
Særlige bestemmelser Der må foretages terrænregulering i det omfang, det er nødvendigt for områdets brug som skydebane 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Støjende fritidsanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk