Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

21 Brundby - Skoleparken

Vedtaget

Plannavn Brundby - Skoleparken 
Plannummer 21 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bebygget grundareal i m2 40 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Brundby gamle skole 
Områdets anvendelse Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal mht. udformning, materialer og placering harmnonere med den gamle bevaringsværdige skolebygning og omgivelserne iøvrigt. Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan 
Lokalplaner Lokalplan nr. 32 - Skoleparken ved Brundby 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet byområde 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk