Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

2 Ballen

Vedtaget

Plannummer
Plannavn Ballen 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byområde 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Max. bebygget grundareal i m2 60% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv 
Områdets anvendelse Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv. 
Bebyggelsens omfang Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 3.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk