Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

17 Langemark - Katrinelyst/Golf hotel

Vedtaget

Plannavn Langemark - Katrinelyst/Golf hotel 
Plannummer 17 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. bebygget grundareal i m2 25 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Landbrugsområde 
Områdets anvendelse Offentlige formål i form af ferieby/hotel med naturligt tilknyttede anlæg og servicefunktioner, golfbane samt enkelte boliger, som er nødvendige for områdets drift. Max. 1.000 sengepladser. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med det omgivende kystlandskab. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Feriecentre 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk