Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

16 Besser - Golfbane

Vedtaget

Plannavn Besser - Golfbane 
Plannummer 16 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Golfbane 
Områdets anvendelse Fritidsformål i form af golfbane med naturligt tilknyttede anlæg og service faciliteter 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivelserne. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 21 - Golfbane ved Langemark. Lokalplan nr. 23 - Prøvebanen for golfklubben 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Golfbaner 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk