Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

15 Besser efterskole

Vedtaget

Plannavn Besser efterskole 
Plannummer 15 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Max. bebygget grundareal i m2 35 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Institutionsområde med efterskole 
Områdets anvendelse Offentligeformål, herunder efterskole, idrætshal, sportsplads og naturligt tilknyttede fællesfunktioner samt enkelte boliger 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 39 med tillæg 1A - Samsø Efterskole 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Uddannelsesinstitutioner 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk