Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

13 Ballen - Rekreativt grønt område

Vedtaget

Plannavn Ballen - Rekreativt grønt område 
Plannummer 13 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse konkret Grøn kile 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Min. miljøklasse
Anvendelse Landbrugsområde langs med Ålebæksrenden 
Områdets anvendelse Grønt område med adgang for offentligheden. Området må ikke bebygges 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn 
Særlige bestemmelser Der skal reserveres areal til offentlig sti langs med Ålebæksrenden 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Rekreativt grønt område 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk