Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

12 Ballen - Lystbådehavn

Vedtaget

Plannummer 12 
Plannavn Ballen - Lystbådehavn 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Lystbådehavn 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. bebygget grundareal i m2 10% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Havneområde med lystbådehavn 
Områdets anvendelse Havneformål i form af lystbådehavn samt relaterede erhvervs- og service funktioner. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn 
Særlige bestemmelser Der skal sikres areal til faste jollepladser og udsætningsramper for småbåde. 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk