Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

12 Ballen - Lystbådehavn

Vedtaget

Plannavn Ballen - Lystbådehavn 
Plannummer 12 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. bebygget grundareal i m2 10 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Havneområde med lystbådehavn 
Områdets anvendelse Havneformål i form af lystbådehavn samt relaterede erhvervs- og service funktioner. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn 
Særlige bestemmelser Der skal sikres areal til faste jollepladser og udsætningsramper for småbåde. 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Lystbådehavn 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk