Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

11 Ballen - Havn

Vedtaget

Plannavn Ballen - Havn 
Plannummer 11 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse konkret Lystbådehavn 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Lystbådehavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger 
Områdets anvendelse Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et havneområde samt enkelte boliger. 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Lystbådehavn 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk