Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

108 Nordre Møllevej

Vedtaget

Plannummer 108 
Plannavn Nordre Møllevej 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug. 
Områdets anvendelse Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug. 
Bebyggelsens omfang Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk