Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

108 Nordre Møllevej

Vedtaget

Plannavn Nordre Møllevej 
Plannummer 108 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent af Området som helhed 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug. 
Områdets anvendelse Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug. 
Bebyggelsens omfang Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet bolig og erhverv 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk