Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

104 Vejforløb til færgehavn

Vedtaget

Plannummer 104 
Plannavn Vejforløb til færgehavn 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Trafikanlæg 
Anvendelse konkret Vejareal 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 78
  

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk