Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

103 Ballen Færgehavn

Vedtaget

Plannavn Ballen Færgehavn 
Plannummer 103 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende servicebygninger samt opmarch- og parkeringsarealer. 
Lokalplaner Lokalplan nr. 78 
Særlige bestemmelser Nærværende rammeområde grænser op til rammeområde for tekniske anlæg med trafikanlæg i form af vejanlæg til trafikbetjening af færgehavnen. 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Havneerhverv 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk