Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

10 Ballen - Fjernvarmeværk

Vedtaget

Plannavn Ballen - Fjernvarmeværk 
Plannummer 10 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bebygget grundareal i m2 50 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Fjernvarmeværk 
Områdets anvendelse Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede anlæg 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivelserne. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 50 - Ballen Fjernvarme 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Forsyningsanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk