Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Forslag
 

6 Ballen - Erhverv og boliger

Forslag

Plannavn Ballen - Erhverv og boliger 
Plannummer
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Max. bebygget grundareal i m2 60 
Max. antal etager 2½ etager 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Blandet bolig og erhverv. 
Områdets anvendelse Blanding af boliger og erhverv med en boligandel mellem 20 og 80 procent og tilsvarende en erhvervsandel mellem 80 og 20 procent. Der er mulighed for butikker med pladskrævende varegrupper. Butiksstørrelser på max. 1. 
Bebyggelsens omfang Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 3.000 m2 Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000 Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000 
Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt. 
Trafik Fjernvarme 
Bemærkning til zonestatus Landzone 
Lokalplaner Lokalplan nr. 85 - Parkgolf i Ballen 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet bolig og erhverv 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk