Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Forslag
 

103_komtil_nr2 Ballen Færgehavn

Forslag

Plannummer 103_komtil_nr2 
Plannavn Ballen Færgehavn 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Havneerhverv 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende servicebygninger samt opmarch- og parkeringsarealer 
Særlige bestemmelser Nærværende rammeområde grænser op til rammeområde for tekniske anlæg med trafikanlæg i form af vejanlæg til trafikbetjening af færgehavnen. 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk