Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen > Generelle rammer > Specifikke rammer for Samsø Kommune Bilag Miljøvurdering
 

Specifikke rammer for Samsø Kommune

De specifikke rammer har entydige numre. Første to cifre er unikke og fortløbende. De følgende fire cifre henviser til rammetypen. De fire sidste cifre anvendes i hele landet og i PlansystemDK. Se nedenstående skema.

Anvendelseskode

Anvendelse

 

1100

Boligområde

Rene boligområder med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Boligandel på mindst 80%.

1110

Boligområde – Åben lav

1120

Boligområde – Tæt lav

1130

Etagebolig

1140

Blandet boligområde

2110

Blandet byområde

Blanding af boliger og erhverv med en boligandel mellem 20 og 80 procent og tilsvarende en erhvervsandel mellem 80 og 20 procent.

2120

Landsbyområde

2130

Jordbrugsparceller

2140

Blandet bolig og erhverv

3110

Kontor og serviceerhverv

Rene erhvervsområder med begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. Erhvervsandel på mindst 80%.

3120

Lettere industri

3130

Tungere industri

3140

Industri med særlige beliggenhedskrav

3150

Havneerhverv

3160

Erhvervsområde

4110

Bycenter

Større indkøbscentre. Omfatter bl.a. lavprisvarehus, samt klynger af større udvalgsvarebutikker.

4120

Bydelscenter

4130

Mindre butiksområder

4140

Område til butiksformål

4150

Skilte/facade regulering

4160

Bygningsbevarende reguleringer

5110

Rekreativt grønt område

Omfatter alle fritids- og turistanlæg og rekreative grønne områder i og uden for byerne.

5111

Kolonihaver

5120

Idrætsanlæg

5121

Golfbaner

5122

Støjende fritidsanlæg

5123

Lystbådehavn

5130

Feriecentre

5131

Campingplads

5140

Forlystelsesanlæg

5150

Rekreativt område

6110

Sommerhusområde

Omfatter arealer der er udlagt til sommerhusområder.

7110

Uddannelsesinstitutioner

Omfatter arealer udlagt til uddannelses-, sundheds-, kulturelle, administrative, samt sociale formål.

7120

Sundhedsinstitutioner

7130

Sociale institutioner

7140

Kulturelle institutioner

7150

Administration

7160

Kirker og kirkegårde

7170

Område til offentlige formål

8110

Forsyningsanlæg

Kategorien tekniske anlæg kan omfatte trafikanlæg og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg herunder miljøanlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg, m.v.

8111

Vindmølleanlæg

8120

Deponeringsanlæg

8130

Rensningsanlæg

8140

Trafikanlæg

8150

Tekniske anlæg

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk