Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen > Generelle rammer > Byvækst og byudvikling > Detailhandel > Tranebjerg > Handicaphensyn > Genopførelse efter brand > Fælles friarealer > Parkering > Parkeringsnormer > Landsbyer > Kulturværdier > Varmeforsyning > Energi > Ledningsanlæg > Trafik, veje og stier > Jordforurening > Landbrugsområder > Råstofområder > Skovrejsningsområder > Uønsket skov > Internationale beskyttelsesområder > Områder med særlig landskabelig værdi > Områder af særlig geologisk interesse > Vindmøller > Støjkrav > Nye veje og støj > Nye byområder og støj fra veje > Støj fra erhvervsområder > Støj fra vindmøller > Miljøklasser > Specifikke rammer for Samsø Kommune Bilag Miljøvurdering
 

Parkeringsnormer

Normerne et det minimumskrav der gælder, hvor ikke andet er fastlagt i en lokalplan.

Boliger:

fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse

 • 2 p-pladser pr. bolig

rækkehuse, kædehuse og etagebebyggelse

 • 1,5 p-pladser pr. bolig

ældreboliger

 • 0,5 p-plads pr. bolig

Erhverv:

dagligvarebutikker

 • 1 p-plads pr. 25 m² salgsareal
 • 1 p-plads pr 50 m² øvrigt areal

øvrige butikker

 • 1 p-plads pr. 50 m2

kontorer, fabrikker og værksteder

 • 1 p-plads pr. 50 m2

hoteller og lignende

 • 1 p-plads pr. værelse

restaurationer

 • 1 p-plads pr. 5 siddepladser

Institutioner mv..:

forsamlingslokaler

 • 1 p-plads pr. 5 personer lokalet kan rumme

plejehjem og lignende

 • 1 p-plads pr. værelse

børneinstitutioner og lignende

 • 1 p-plads pr. 5 børn

uddannelsessteder inkl. folkeskoler

 • 1 p-plads pr. ansat
 • 1 p-plads pr. 5 elever over 18 år

Generelt, hvor det er hensigtsmæssigt, kan parkeringsbehovet opfyldes på parkeringsanlæg, der er fælles for flere ejendomme.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk