Generelle rammer

Følgende afsnit indeholder de generelle rammer der gælder for hele kommunen.