Rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanen indeholder rammerne for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner i kommunen. Der er således en nøje sammenhæng mellem lokalplanlægningen og kommuneplanens rammedel: Der kan ikke lokalplanlægges for emner eller områder, der ikke er opstillet kommuneplanrammer for.

Rammerne giver offentligheden mulighed for at vurdere, hvordan kommuneplanen gennem lokalplanlægningen vil påvirke bygge- og anvendelsesmuligheder i de enkelte områder.

Kapitlet er opdelt i to afsnit: Første afsnit indeholder de generelle rammer, der gælder for hele kommunen, og andet afsnit indeholder de specifikke rammer for de enkelte områder.