Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering > Miljøvurdering af hovedstruktur > Miljøscreening af retningslinjer > Miljøscreening af rammer > Miljøscreening af ramme nr. 109-2140
 

Miljøvurdering af hovedstruktur

Miljøvurderingen har til hensigt at belyse de miljømæssige konsekvenser af planens gennemførelse, og derigennem udgøre en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af planforslaget.

Miljøvurderingen bygger på dels en

  1. planmæssig scoping, der vurderer kommuneplanens ændringer i forhold til det gældende plangrundlag, og dels en
  2. miljømæssig scoping som den indledende, kvalitative vurdering og afgrænsning af hvilke miljømæssige konsekvenser, planen kan forventes at få. 

På baggrund af den planmæssige scoping er der foretaget en miljømæssig scoping af de nye/ændrede retningslinjer og arealudlæg.

  

Planmæssig scoping

Destinationsudvikling - Samsø

Ø-kredsløb

Naturkvalitetsplanlægning

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk