Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering > Miljøvurdering af hovedstruktur > Miljøscreening af retningslinjer > Miljøscreening af rammer > Miljøscreening af ramme nr. 109-2140
 

Miljøscreening af rammer

Screening af Ramme nr. 109.

Teknisk afdeling, den 2. februar 2017

Samsø Kommune har i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”

screenet ovennævnte kommuneplanramme i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 2.

Screeningen er gennemført for at afklare, om de anlægsarbejder, byggeri mm., som planen giver mulighed for, vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen er foretaget på et overordnet niveau, idet kommuneplanrammen ikke alene giver mulighed for anlægsarbejder, byggeri mm., som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning for det enkelte område vil der skulle foretages en mere detaljeret og grundig miljøvurdering.

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk