Miljøvurdering

Miljøvurderingen af kommuneplanen sker på forskellig vis:

  • Samlet miljøvurdering af redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer.
  • Konsekvensvurdering af nye arealudlæg og væsentlige ændringer i eksisterende arealer.