Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Kommuneplan

Samsø er inde i en meget positiv udvikling – markant forbedret infrastruktur for færgerne, billigere færgebilletter og rigtig mange udviklende projekter betyder, at interessen for Samsø er større end nogensinde.
Samsinger og fritidssamsinger og andre fra Danmark og udlandet viser stor interesse for øen og vil gerne være med til at præge udviklingen af Samsø.

I den forgangne planperiode er der sket mange ting, og store mål er blevet indfriet. Den 4. januar 2015 sejlede første færge fra kommunens nye færgehavn i Ballen til Kalundborg. I tilknytning hertil blev der etableret cykelsti mellem Ballen og Brundby samt Brundby og Tranebjerg.

Samsø Rederi så dagens lys i oktober 2014, og færgen Prinsesse Isabella sejlede sin første tur på ruten til Jylland i marts 2015.

På Sælvig Havn blev der hurtigt pladsmangel, og en større udvidelse af opmarcharealer samt langtidsparkering blev også færdiggjort i planperioden.

Der kommer mange flere gæster til Samsø – og i den kommende planperiode skal vi gradvist skabe rammerne for de mange besøgende – det kan være p-pladser, toiletfaciliteter og rammer for udvikling af turisterhvervet.

Tranebjerg blev beriget med udvidede idrætsfaciliteter, en kultursal (Sambiosen) samt Samsø Aktivitetspark.
Ydermere blev restaureringen af Rosens Hus fuldført og indviet med bl.a. funktion af turistkontor.

Projektet Fossilfri Ø og masterplanen med Samsø som modelsamfund for hele Danmark – og verden, skrider støt fremad. Med folkeligt engagement og ejerskab afprøver og demonstrerer Fossilfri Ø, at vi kan drive vores samfund, vores hjem og erhvervsliv uden brug af olie, kul eller gas. Der blev taget et stort og væsentligt skridt med indkøbet af den kommunale færge, der sejler på flydende naturgas - LNG. I den kommende planperiode skal færgen sejle på biogas fra Samsø, der er produceret af lokale ressourcer som madaffald, grøntsagsaffald, overskudshalm samt energiafgrøder.

Og verden har brug for modelsamfund som Fossilfri Ø. Det er nu almindeligt kendt, at vi står overfor globale klimaforandringer. I hele verden opleves disse i form af voldsomme vejrscenarier. Tiltag til at imødegå disse er kendt som klimatilpasning. Samsø har hidtil været nogenlunde forskånet for dette voldsomme vejr i sammenligning med andre egne af landet. Men hvor og hvornår det rammer er den store usikkerhedsfaktor, derfor vil arbejdet med klimatilpasning også have et væsentligt fokus indenfor planlægningen i de kommende år.

God fornøjelse med kommuneplanen for Samsø - øen i midten hvor drømmene udleves!

 

Med venlig hilsen

Marcel Meijer

Borgmester

 

Samlet PDF af kommuneplanen:

 

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk