Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Sydlige Samsø

Tid

 • Forhistorisk tid -> 1050

Landskabstype

 • Kystskrænter
 • Indlandsflader

Kulturmiljøtype

 • Fortidsminder
 • Moræneler

Kulturhistoriske hovedtræk

Herregårdslandskab med mange velbevarede fortidsminder.

Kulturmiljøets hovedtræk

Landskabet består af en bølget og ret kuperet moræneflade med højder på mellem 20 og 40 meter.

Området rummer rigtig mange høje hvoraf en hel del ligger synligt i det åbne land. Omkring Lushage er adskillige høje anlagt helt tæt på kysten.

Adskillige af de større høje ligger på træbevoksede bakkeknolde i herregårdslandskabet og er i høj grad med til at præge landskabsbilledet.

Nord og nordøst for hovedbygningen på Brattingsborg gods ligger ikke mindre end 6 jættestuer, hvoraf de 4 er samlet i en gruppe. Til denne gruppe af jættestuer hører den anselige Åsmarke Høj med kammer af 9 bæresten og loft af 2 dæksten. I gruppen af jættestuer findes også den dobbelte jættestue Rævebakke med 11 bæresten i hvert kammer.

På øens sydvestligste hjørne ligger det middelalderlige Vesborg Voldsted højt oven for den stejle kystskrænt.

Bærende elementer:

De mange høje og jættestuer i landskabet.

Afgrænsning

Afgrænsningen følger kystlinien mod syd og er mere blødt afgrænset mod nord.

Sårbarhed:

 • Master
 • Mølleanlæg
 • Ændret skovdrift
 • Hegnsplantning
 • Intensiveret landbrugsdrift
 • Sommerhusbebyggelse

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

Bemærkninger: Mange meget synlige høje i området.

Bemærkninger:

Sårbart over for anlæg eller beplantning, der slører indtrykket af fortidsminderne og landskabet.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk