Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Stavns Fjord

Tid

  • Forhistorisk tid -> 1050

Landskabstype

  • Hævet havbund

Kulturmiljøtype

  • Fortidsminder

Kulturhistoriske hovedtræk

Område med mange fund af bopladser fra yngre stenalder.

Kulturmiljøets hovedtræk

Landskabet er præget af de mange småøer, holme og rev i og omkring fjorden. Flere af øerne og holmene opnår på trods af deres beskedne størrelse højder på omkring 20 meter.

I ældre jægerstenalder og i den såkaldte ertebølleperiode, har der været adskillige bosættelser i området. Fund af køkkenmøddinger og bopladser på småøerne og i området omkring fjorden vidner om den tidlige bosættelse.

Fra den sene jernalder/vikingetid stammer den imponerende Kanhave Kanal, der med en bredde på 11 meter og en længde på 500 meter hører til blandt jernalderen/vikingetidens mest imponerende bygningsværker.

På Hjortsholm findes et middelalderligt voldsted Hjortsholm Slot Voldsted.

Fra nyere tid er det ikke mindst havnebyen Langør og skanserne i området der påkalder sig interesse.

Bærende elementer:

Landskabet, Kanhave Kanal og skanserne.

Afgrænsning

Kulturmiljøet udgør et stort område der mod øst afgrænses af Besser Rev og Kyholm, mod nord af Nordby Hede, mod vest af havet og mod syd og sydøst af skel, veje og diger i landskabet.

Sårbarhed:

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

Bemærkninger:

Det store Stavns Fjord område er fredet og dermed beskyttet.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk