Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Skansen på Lilleøre

Tid

  • Landboreformerne 1750-1850

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Militære anlæg

Kulturhistoriske hovedtræk

Skanse.

Kulturmiljøets hovedtræk

I begyndelsen af 1800-tallet kom Danmark i strid med England på grund af vore tilnærmelser til Frankrigs kejser Napoleon. På baggrund af den usikre situation fremlagde den danske generalstab i december 1800 en plan for forsvaret af de danske kyster. Forsvaret, der blev ledet af den unge Kronprins Frederik d. 6., bestod af kystbatterier og skanser spredt over hele landet. Samsø havde stor strategisk betydning, og der blev bygget skanseanlæg ved indsejlingen til Stavns Fjord.

Bærende elementer:

Skansen.

Afgrænsning:

Kulturmiljøet er afgrænset til skansen.

Sårbarhed:

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

Bemærkninger:

Fredet og mest sårbar over for tilgroning.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk