Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Skansen på Besser Rev

Tid

  • Landboreformerne 1750-1850

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Militære anlæg

Kulturhistoriske hovedtræk

Skanseanlæg fra englandskrigene.

Kulturmiljøets hovedtræk

I begyndelsen af 1800-tallet kom Danmark i strid med England på grund af vore tilnærmelser til Frankrigs kejser Napoleon. På baggrund af den usikre situation fremlagde den danske generalstab i december 1800 en plan for forsvaret af de danske kyster. Forsvaret, der blev ledet af den unge Kronprins Frederik d. 6., bestod af kystbatterier og skanser spredt over hele landet. Samsø havde stor strategisk betydning, og der blev bygget skanseanlæg ved indsejlingen til Stavns Fjord.

Den karakteristiske grundmodel blandt de bedst bevarede skanser er "redouten", som består af et firsidet voldsystem omgivet af en tør grav. En redoute var godt beskyttet også mod angreb fra land. Indgangen var en bro over graven på bagsiden efterfulgt af en snæver passage gennem volden. Der blev bygget redouter på Kyholm, Lilleøre og Besser Rev.

Formålet med skanserne var at beskytte Langøre Havn, der fra 1809 blev hjemsted for 4 kanonbåde og 8 kanonjoller. Skansevoldene på Lilleøre og Besser Rev er stadig velbevarede, men af det centrale punkt i forsvaret - anlæggene på Kyholm - er der kun en mindre del tilbage. (Fra Århus amts pjece Skanser ved Stavns Fjord)

Bærende elementer:

Skansen.

Afgrænsning

Kulturmiljøet er afgrænset til selve skansen.

Sårbarhed:

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

Bemærkninger:

Fredet og mest sårbar over for tilgroning.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk