Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Rævebakkerne husmandsudstykning

Tid

  • Landboreformerne 1750-1850
  • Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920

Landskabstype

  • Kystskrænter
  • Indlandsflader

Kulturmiljøtype

  • Landbrugslandskabet
  • Fritidslandskabet

Kulturhistoriske hovedtræk

Ældre dyrkningsspor og et folkeligt mødested.

Kulturmiljøets hovedtræk

Nord for Onsbjerg ud mod kysten findes et digesystem hvis oprindelse er ukendt, men som formodentlig har en dyrkningsmæssig baggrund.

Umiddelbart oven for Rævebakkerne findes en husmandsudstykning Bisgård Mark, som er en mindre men alligevel repræsentativ husmandsudstykning for Samsø. Husmandsbrugene blev oprettet i 1920'erne.

Den lille skovklædte bakke Bøgebjerg har tjent som samlingssted bl.a. i forbindelse med husmændenes grundlovsmøder og afholdsbevægelsens fester i forrige århundrede.

Bærende elementer:

Rævebakkerne, husmandslodderne og Bøgebjerg.

Afgrænsning

Ejerlavsgrænser afgrænser kulturmiljøet.

Sårbarhed :

  • Nedrivning
  • Overflødiggørelse
  • Intensiveret landbrugsdrift

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk