Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Rævebakkerne

Tid

  • Forhistorisk tid -> 1050

Landskabstype

  • Kystskrænter

Kulturmiljøtype

  • Fortidsminder
  • Moræneler

Kulturhistoriske hovedtræk

Koncentration af høje.

Kulturmiljøets hovedtræk

I det lave småbakkede område Rævebakker tæt på kysten ved Sælvig-bugten ligger en gruppe af høje med Angantyrshøj, og - for sig selv mod nord - dyssen Niels Halses Høj.

Bærende elementer:

Højene.

Afgrænsning

Kulturmiljøområdet ligger som et bælte langs kysten og er mod vest afgrænset af vejen.

Sårbarhed:

  • Master
  • Mølleanlæg
  • Tilgroning

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

Bemærkninger: Særdeles synlige og uden skæmmende bevoksning.

Bemærkninger:

Der bør ikke plantes omkring højene, hvis synligheden skal bevares.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk