Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Nordby by

Tid

  • Middelalderen 1050-1536

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Landsby

Kulturhistoriske hovedtræk

Stor landsby på det nordlige Samsø.

Kulturmiljøets hovedtræk

I 1700-tallet var Nordby en af landets største landsbyer og er også i dag - med over 100 huse - en af landets største landsbyer.

Det er også historisk set en af de mest interessante, fordi så stor en del af den middelalderlige struktur er bevaret. Ikke mindst vejstrukturen i og omkring byen er bemærkelsesværdig. Små og krogede gader gør det til en oplevelse af gå rundt i Nordby. Rundt om byen går en ringvej, som også har været der ved udskiftningen og formodentlig længe før.

Byen har haft flere brønde og flere pladser eller forter. Den største og mest centrale forte lå i byens nordlige del. Den blev dog i 1800-tallet bebygget, som det ofte er sket i danske landsbyer, når man ikke længere havde brug for et område til at samle kvæget på. Gadekæret er imidlertid bevaret og det samme er det gamle klokketårn. Området omkring klokketårnet og gadekæret udgør en særlig pittoresk enhed, ikke mindst på grund af de mange små og særdeles velholdte arbejder- og landarbejderboliger omkring gadekæret. I Nordby er der dog i det hele taget bevaret mange smukke bygninger fra 1700- og 1800-tallet.

Nordby omtales første gang i 1579 som Norbye.

Ifølge Frits Hastrup er Nordby en forteklyngeby.

Bærende elementer:

Byens struktur og de mange gamle huse, der er bevaret.

Afgrænsning:

Kulturmiljøet er afgrænset til den gamle kerne inden for ringvejen.

Sårbarhed:

  • Nybyggeri
  • Om og tilbygning
  • Nedrivning
  • Overflødiggørelse
  • Byudvikling

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

Bemærkninger:

Sårbar over for større ændringer i bebyggelsen og strukturen.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk