Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Langør Havn

Tid

  • Middelalderen 1050-1536
  • Landboreformerne 1750-1850
  • Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Havne og veje

Kulturmiljøets hovedtræk

Langør Havn ligger på en lille odde ved indsejlingen til Stavns Fjord. Havnen var tidligere den eneste med en vanddybde, der gjorde det muligt for større skibe at anløbe Samsø og var indtil 1880'erne øens vigtigste havn.

Det lille bysamfund Langør Havn, der består af små pakhuse og fiskerboliger, har tidligere haft lodseri, skole og købmandsgård. Byens gamle tolderbolig er bevaret.

Nord for Langør havn og på øerne ud for indsejlingen, ligger der flere skanser fra englandskrigenes tid. Langør Havn var hjemsted for kaperbåde under englandskrigene og skanserne på øerne skulle beskytte kaperbådene.

Bærende elementer:

Det samlede bymiljø.

Afgrænsning

Kulturmiljøet er afgrænset til bebyggelsen og havnen.

Sårbarhed:

  • Nybyggeri

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

Bemærkninger:

Nybyggeri vil kunne gribe forstyrrende ind i det homogene lille bysamfund. Ved evt. nybyggeri bør der stilles klare krav til udformning og placering.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk