Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Landsbyen Ørby

Tid

  • Middelalderen 1050-1536
  • Landboreformerne 1750-1850
  • Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Landsby
  • Herregårdsmiljøer
  • Moræneler

Kulturhistoriske hovedtræk

Landsby på det sydlige Samsø med nær tilknytning til Brattingsborg gods.

Kulturmiljøets hovedtræk

Indtil slutningen af 1870'erne var Ørby en forholdsvis almindelig landsby, men i forbindelse med to brande i byen i henholdsvis 1871 og 1873 blev flere af landsbyens gårde lagt ind under Brattingsborg. I stedet blev der opført landarbejderboliger til landarbejderne på Brattingsborg.

Ørby omtales første gang i 1424 som Ørby.

Ifølge Frits Hastrup er Ørby en rektangulær, reguleret vej- og vejforteby.

Bærende elementer:

Landarbejderhusene.

Afgrænsning

Kulturmiljøet indgår som en del af kulturmiljøet omkring hovedgården Brattingsborg (741-05-11).

Sårbarhed :

  • Nybyggeri
  • Om og tilbygning
  • Nedrivning
  • Overflødiggørelse

Synlighed:

God

Bemærkninger:

Sårbar over for nybyggeri, om- og tilbygning, overflødiggørelse og nedrivning.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk