Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Landsbyen Besser

Tid

  • Middelalderen 1050-1536

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Landsby

Kulturhistoriske hovedtræk

Delvist blokudskiftet landsby på østsiden af Samsø.

Kulturmiljøets hovedtræk

Besser ligger nær kysten på en nordvestvendt skråning på overgangen mellem engene ned mod Stavns Fjord og agrene mod nord og nordøst.

Byens langstrakte karakter understreges af gadenettet. Foruden den slyngede hovedgade løber der en øvre og en nedre vej gennem byen.

Der er mange fine og velbevarede småhuse i byen bl.a. den velbevarede skolebygning i stampet ler fra 1720'erne. Det er en af de såkaldte greveskoler - skoler som greve Danneskiold-Samsøe lod opføre for almuen.

Besser er også speciel ved at have ikke mindre end fire små gadekær.

Den fredede præstegård er også en af byens bygningsmæssige perler. Stuehuset er fra 1753 mens portfløjen er ældre. De to udhuslænger og den brolagte gårdsplads er fredet sammen med stuehus og portfløj.

Dyrlægegården, ligeledes på hovedgaden, fra 1810, er også fredet. Dyrlægegården er et vinkelbygget bindingsanlæg med stuehus og udhus.

Besser omtales første gang i 1424 som Bæstzer. Ifølge Frits Hastrup er Besser en slynget vejby.

Bærende elementer:

Byens struktur og bebyggelsen.

Afgrænsning

Kulturmiljøet er afgrænset til Skolegade men resten af landsbyen er afgjort også bevaringsværdig.

Sårbarhed:

  • Nybyggeri
  • Om og tilbygning
  • Nedrivning
  • Overflødiggørelse
  • Byudvikling

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk