Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Kolby Mølle

Tid

  • Landboreformerne 1750-1850
  • Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Vand- og vindmøller

Kulturhistoriske hovedtræk

Vindmølle.

Kulturmiljøets hovedtræk

Kolby Mølle kom til Samsø i 1899, men var oprindeligt opført i Søbyvad i 1859 (jf. Søbyvad Mølle).

Møllen er en hollændermølle med undermølle i grundmur. Overmøllen er ottekantet, opført i træ og oprindeligt beklædt med træspån.

Bærende elementer:

Møllen.

Afgrænsning

Kulturmiljøet omfatter kun selve møllen.

Sårbarhed:

  • Nedrivning

Bevaringstilstand:

Særdeles god

Synlighed:

God

Bemærkninger: Meget synlig i landskabet.

Bemærkninger:

Sårbar over for evt. nedrivning.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk