Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Købmandsgård i Ballen

Tid

  • Landboreformerne 1750-1850
  • Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920
  • Nyere tid 1920 ->

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Havne og veje
  • Andet

Kulturhistoriske hovedtræk

Købmandsgård i mindre og tidligere betydningfuld erhvervshavn og havneby.

Kulturmiljøets hovedtræk

Ballen har været havne- og færgested i hvert fald tilbage til midten i 1800-tallet, hvor færgegården og en købmandsgård blev opført i Ballen.

Havnen er udvidet og ombygget i flere omgange bl.a. i 1919, hvor kajpladsen blev øget og havnedybden udvidet. DFDS har haft færgeforbindelse til Ballen, og havnen har haft kapacitet til også at modtage mindre fragtskibe foruden de stedlige fiskerbåde. Som havneby har Ballen naturligvis også haft eget toldsted.

Byens betydeligste industri i nyere tid har været andelssvineslagteriet og foderstoffirmaet.

Den gamle købmandsgård er placeret helt nede ved havnen og har gennem tiden oplevet en vis knopskydning i form af magasiner og lagerbygninger, der er bevaret og medfører, at komplekset fremstår som en meget fint bevaret købmandsgård fra 1800-tallet. Udpegningen er begrænset til købmandsgården.

Bærende elementer:

Primært Købmandsgården og også i en vis grad havnen, der dog nu først og fremmest er præget af lystbåde og feriesektoren.

Afgrænsning

Kulturmiljøet er afgrænset til købmandsgården.

Sårbarhed:

  • Nybyggeri
  • Om og tilbygning

Bevaringstilstand:

Særdeles god

Synlighed:

God

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk