Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Jættestuer ved Tranebjerg

Tid

  • Forhistorisk tid -> 1050

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Fortidsminder

Kulturhistoriske hovedtræk

Gravhøje i landskabet.

Kulturmiljøets hovedtræk

To betydelige jættestuer fra stenalderen i landskabet syd for Tranebjerg.

Bærende elementer:

Jættstuerne.

Afgrænsning

Et område omkring jættestuerne er medtaget i kulturmiljøet og afgrænses af vejen samt hegn i landskabet.

Sårbarhed:

  • Tilgroning

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

Middel

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk