Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Ilse Made Kilde

Tid

  • Middelalderen 1050-1536

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Andet

Kulturhistoriske hovedtræk

Helligkilde.

Kulturmiljøets hovedtræk

Ilse Made Kilde ligger på stranden vest for Pillemark på Sydvestsamsø.

Kilden er omkranset af en udhulet træstamme.

Bærende elementer:

Kilden og træstammen.

Afgrænsning

Kulturmiljøet er afgrænset til selve kilden.

Sårbarhed:

  • Ændring af vandforhold.

Bevaringstilstand:

Under middel.

Bemærkninger: Nedbrydes langsomt og kan være helt tildækket af sand og sten.

Synlighed:

God

Bemærkninger: Til tider umulig at lokalisere.

Bemærkninger:

Sårbar over for naturlig nedbrydning og hærværk i form af tilfældig frigravning.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk