Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Husmandslodder ved Onsbjerg

Tid

  • Landboreformerne 1750-1850
  • Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Landbrugslandskabet

Kulturhistoriske hovedtræk

Husmandslodder.

Kulturmiljøets hovedtræk

Husmandsbevægelsens organisering havde sit udspring på Samsø idet husmandsbevægelsens stifter, Peter Madsen, boede i Onsbjerg.

Udskiftningen i forbindelse med de store landboreformer betød mange steder ringere kår for husmænd og landarbejdere. Græsningsretten forsvandt, og mange steder fik husmændene ikke engang det lille stykke jord til erstatning, som loven henstillede til, at de skulle have. Hvor husmænd og landarbejdere fik jord stillet til rådighed, var det ofte på de ringeste jorder.

Ved Sælvigbugten nord for Onsbjerg findes en velbevaret rest af forrige århundredes husmandsudstykninger. Jordlodderne var ganske små - 0,1 til 0,3 tdl - og sandjord.

Bærende elementer:

Jordlodderne.

Afgrænsning

Kulturmiljøet er afgrænset til jordlodderne.

Sårbarhed

  • Ophør af landbrugsdrift

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

Middel

Bemærkninger:

Sårbar over for oppløjning og evt. tilgroning. Bevarelse forudsætter fortsat brug af lodderne.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk