Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kulturværdier > Nordby by > Stavns Fjord > Langør Havn > Skansen på Lilleøre > Skansen på Besser Rev > Rævebakkerne husmandsudstykning > Husmandslodder ved Onsbjerg > Ilse Made Kilde > Herregårdsmejeriet i Tranebjerg > Jættestuer ved Tranebjerg > Kolhøj Mølle (Brundby Mølle) > Købmandsgård i Ballen > Landsbyen Ørby > Brattingsborg > Sydlige Samsø > Vesborg Fyr > Kolby Mølle > Landsbyen Besser > Rævebakkerne Miljøvurdering
 

Herregårdsmejeriet i Tranebjerg

Tid

  • Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920

Landskabstype

Kulturmiljøtype

  • Herregårdsmiljøer

Kulturhistoriske hovedtræk

Herregårdsmejeriet skal ses i sammenhæng med, at godset Brattingsborg tidligere har ejet størsteparten af Samsø.

Kulturmiljøets hovedtræk

Herregårdsmejeriet "Brattingsborg" er opført i 1911 og er således et ret sent herregårdsmejeri.

Historisk set var andelsmejerierne bøndernes svar på den kvalitets-forbedring i produktionen af især smør, som havde givet herregårdene en fordelagtig position. De større mængder af mælk på herregårdene og den lave transporttid gjorde herregårdssmørret attraktivt også i eksportsammenhæng. I 1880'erne og 1890'erne opførtes der derfor overalt i landet andelsmejerier, som kunne tage konkurrencen op med herregårdenes mejerier.

Bærende elementer:

Mejeribygningerne.

Afgrænsning

Kulturmiljøet er afgrænset til mejeribygningerne.

Sårbarhed:

  • Om og tilbygning
  • Nedrivning

Bevaringstilstand:

God

Synlighed:

God

Bemærkninger:

Sårbar over for om- og tilbygning.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk